2010-09-22
Förberedelse inför ny värmestuga/klubblokal

Nu har träden fällts, de gamla värmestugorna och eldstad med bänkar flyttats för att ge plats för vår nya värmestuga/klubblokal.

Det är ett antal av de sektioner som var tillfälliga butikslokaler vid södra ingången till Marieberg Galleria som skall ställas upp vid skidbacken.

Det kommer att ske en hel del markarbeten så vi kan ställa dit de sektioner som skall bli vår nya värmestuga/klubblokal i skidbacken.

Vår förhoppning är att ett ytterskal skall vara klart innan vintern kommer.Skrivet av: Stefan Eriksson[Tillbaka]

Flytt av värmestuga

Grävmaskin i arbete vid värmestugorna